POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

Przetargi

Zgłaszanie nieprawidłowości

Szanowni Państwo! 

W związku z tym, iż część inwestycji realizowanych przez SIME Polska finansowanych jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 udostępniliśmy adres e-mail: przetargi@simepolska.pl.

Na podany powyżej adres można przekazywać informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących realizowanych przez nas inwestycji. 

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania.

Ponadto w celu zgłoszenia nieprawidłowości można wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl albo skorzystać z formularza udostępnionego na stronie http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/