PL
POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

Zbiór Praw Konsumenta

 

 

Poniżej znajdą Państwo link do poradnika dla odbiorców gazu ziemnego – konsumentów (zgodnie z Kodeksem cywilnym, „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową -art. 221 Kc) , który zawiera zarówno praktyczne dla gospodarstw domowych informacje, dotyczące praw odbiorców gazu ziemnego, jak i funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy paliw gazowych.

Załączony „Zbiór praw konsumenta gazu zimnego” został opracowany przez Urząd Regulacji Energetyki we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej w ramach akcji informacyjnej, która ma na celu podniesienie poziomu wiedzy konsumentów na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz przysługujących odbiorcom praw.