POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

Harmonogram Dyżurów w Grudniu

29 października 2018 r.
 

  SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego.

3 grudnia 2018  w:

UG Łyszkowice w godz. 9.30 – 12.30

UG Lipce Reymontowskie  w godz.  13.00 – 16.00

10  grudnia 2018  w:

UG Głuchów w godz. 9.30 – 12.30

UG Jeżów  w godz. 13.00 – 16.00

17  grudnia 2018  w:

Dom Kultury w Boguszycach w godz. 9.30 – 12.30

Starostowie Powiatowym w Rawie Maz. w godz. 13.00 – 16.00,

 

SIME POLSKA Sp. z o.o
Warszawska 31

96-500 Sochaczew

Tel. 22 10 25 300

e-mail: info@simepolska.pl