POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

Harmonogram Dyżurów we Wrześniu

29 sierpnia 2018 r.
 

  SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego.

    Rawa Mazowiecka i Boguszyce:

10  września 2018  w:

Starostowie Powiatowym w Rawie Maz. w godz.  9.30 – 12.30

Dom Kultury w Boguszycach w godz. 13.00 – 16.00

24 września 2018  w:

Dom Kultury w Boguszycach w godz. 13.00 – 16.00  9.30 – 12.30

Starostowie Powiatowym w Rawie Maz. w godz. 13.00 – 16.00

Lipce Reymontowskie i Łyszkowice

13  września 2018  w:

UG Łyszkowice  w godz. 9.30 – 12.30

UG Lipce Reymontowskie w godz.13.00 – 16.00

03 i 27 września 2018  w:

UG Lipce Reymontowskie w godz. 9.30 – 12.30

UG Łyszkowice  w godz.  13.00 – 16.00

 

Głuchów I jeżów

06  września 2018  w:

UG Głuchów w godz. 9.30 – 12.30

UG Jeżów  w godz. 13.00 – 16.00

20  września 2018  w:

UG Jeżów  w godz. 9.30 – 12.30

UG Głuchów w godz. 13.00 – 16.00

 

SIME POLSKA Sp. z o.o
Warszawska 31

96-500 Sochaczew

Tel. 22 10 25 300

e-mail: info@simepolska.pl