PL
Gas emergency

602 343 343

792 008 866

SIME Polska jest spółką prawa polskiego należącą do włoskiej Grupy Kapitałowej SIME zajmującą się dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego na terenie województwa mazowieckiego. Przyłączamy do sieci gazowej zarówno klientów indywidualnych jak i przemysłowych.

Po wybudowaniu gazociągu Błonie – Sochaczew oraz uzyskaniu stosownych koncesji Prezesa URE, spółka rozpoczęła działalność operacyjną, polegająca na transporcie i dostarczaniu gazu ziemnego, we wrześniu 2009r.

Pomimo tego, że jest przedsiębiorstwem młodym, SIME Polska cechuje duży profesjonalizm i kompetencja w zakresie świadczonych usług, co zawdzięcza blisko sześćdziesięcioletniemu doświadczeniu zgromadzonemu przez spółkę dominującą SIME S.p.A. w zarządzaniu usługami użyteczności publicznej w sektorze energetyki, a szczególnie podsektorze gazownictwa. Obecnie SIME Polska posiada ok. 160 km gazociągów średniego ciśnienia zlokalizowanych na obszarach miasta i gminy Sochaczew, gmin: Błonie, Teresin, Baranów, Nowa Sucha, Brochów. Sprzedajemy ponad 25 mln m3 gazu ziemnego rocznie. Nasi odbiorcy to duża grupa klientów indywidualnych oraz małe zakłady produkcyjne, a także bardzo duże firmy i instytucje położone na terenie powiatów: sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego i grodziskiego.

SIME Polska planuje rozszerzyć działalność i zbudować kilkaset kilometrów gazociągów na terenie województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta w Sochaczewie.

W związku z postępującą liberalizacją rynku gazu ziemnego w Polsce Spółka zawiązała nowy podmiot – SIME Polska Trading Sp. z o.o., który zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego do klientów leżących poza obszarem działalności SIME Polska.

Zainteresowanych dostawami gazu ziemnego prosimy o kontakt z SIME Polska Trading również w Sochaczewie.