PL
Gas emergency

602 343 343

792 008 866

Chronimy środowisko – polityka firmy SIME Polska

SIME Polska Sp. z o. o., jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucja i sprzedażą gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na terenie województwa mazowieckiego, głównie powiatu sochaczewskiego oraz powiatów warszawskiego zachodniego i grodziskiego. Naszą misją jest dostarczanie klientom gazu ziemnego o wysokich parametrach, jakości, stabilnym składzie i w sposób bezpieczny dla środowiska.

Dzięki zastosowaniu do budowy gazociągów nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych i materiałów, nasze inwestycje nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko. W naszej działalności stosujemy obowiązujące normy i przepisy zarówno prawa krajowego jak i unijnego, w tym ustawy Prawo ochrony środowiska.

Produkt, który dostarczamy naszym Klientom – GAZ ZIEMNY to naturalne, najbardziej ekologiczne paliwo, składające się głównie z węglowodoru prostego – metanu (CH4). Gaz ziemny spala się bez powstawania pyłów, dymu i sadzy, co ma ogromne znaczenie dla środowiska i utrzymania czystości. Przy spalaniu gazu ziemnego do atmosfery dostaje się znacznie mniej tlenków azotu, tlenku i dwutlenku węgla niż przy innych nośnikach energii takich jak węgiel, koks, olej opałowy, co znacząco wpływa na ograniczenie niebezpieczeństwa tzw. efektu cieplarnianego.

Stosując urządzenia gazowe użytkownik spełnia najbardziej restrykcyjne normy ekologiczne. Jest to o tyle ważne, że w najbliższych latach spodziewać się można coraz intensywniejszej walki ze smogiem i zapyleniem, a oczywistym „sojusznikiem” w takiej walce dzięki czystości spalin jest gaz ziemny.

 Dodatkową zaletą z punktu widzenia ochrony środowiska jest fakt, że gaz ziemny jest zawsze do dyspozycji odbiorcy, nie trzeba go magazynować ani składować. Urządzenia zasilane gazem ziemnym są praktyczne, wygodne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.

SIME Polska Sp. z o.o. deklaruje:

  • działalność zgodną z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska,
  • zaangażowanie na rzecz edukacji ekologicznej i inicjatyw pro środowiskowych,
  • budowę infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej zdalne odczyty, ograniczenie zużycia papieru (e-faktury) i wdrażanie nowych produktów.