PL
POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

Ceny gazu – taryfa

Przedsiębiorstwa energetyczne, a do takich zaliczają się spółki obrotu i dystrybucji gazu ziemnego (w tym SIME Polska), samodzielnie opracowują taryfę, zgodnie z zakresem działalności prowadzonej na podstawie posiadanych koncesji.

W przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 820) określone zostały rodzaje cen oraz sposób ustalania opłat za wybrane czynności, jakie przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest ustalić w swojej taryfie, a także wskazane kategorie kosztów, które można uwzględnić kalkulując poszczególne stawki i/lub ceny.

Taryfy Operatorów Sieci Dystrybucyjnej oraz taryfy sprzedawców stosowane do rozliczeń z klientami odbierającymi paliwo gazowe w gospodarstwach domowych podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, który po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego taryfę zatwierdza lub odmawia jej zatwierdzenia w przypadku, gdy stwierdzi, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Obecnie obowiązującą taryfą SIME Polska Sp. z o.o. zatwierdzoną przez Prezesa URE jest Taryfa nr 7 dla gazu ziemnego wysokometanowego, która znajduje się poniżej.

 

Taryfa stosowana do rozliczeń z tytułu sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego dla przedsiębiorców i innych odbiorców instytucjonalnych znajduje się tutaj:

(SIME Polska Taryfa nr 1 dla sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego 2017-10-01)