PL
POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

Podstawowe informacje

Jakość gazu Przewodnik

Rok 2017

Rok Miesiąc

Cena Referencyjna

Gazu [zł/MWh]

Ciepło spalania 

kWh/m3

Wartość opałowa

kWh/m3

Zawartość siarkowodorów

kWh/m3

Temperatura pkt. rosy wody

 st/C

Siarka całkowita

mg/m3

Zawartość rtęci w gazie  

mg/m3

2017 styczeń  85,20 11,227

10,126

0,0 -16,1 0,1 0,0
2017 luty 81,80 11,226 10,125  0,0  -17,4 0,3

0,0 

2017 marzec  93,50 11,243 10,141 0,0 -17,1 0,2

0,0

2017 kwiecień 89,90 11,272 10,168 0,0 -15,0 0,7

0,0

2017 maj

75,00

11,261 10,158 0,0 -17,8 0,3 0,0
2017 czerwiec 81,40 11,282 10,177 0,0 -15,5 0,5 0,0
2017 lipiec 76,70 11,241 10,139 0,0 -14,6 0,2 0,0
2017 sierpień 70,10 11,219 10,119 0,0 -14,0 0,5 0,0
2017 wrzesień 71,50 11,258 10,155 0,0 -16,6 0,1 0,0
2017 październik 73,10 11,235 10,134 0,0 -14,7 0,4 0,0
2017 listopad 81,40

Rok 2016

Rok Miesiąc

Cena Referencyjna

Gazu [zł/MWh]

Ciepło spalania 

kWh/m3

Wartość opałowa

kWh/m3

Zawartość siarkowodorów

kWh/m3

Temperatura pkt. rosy wody

 st/C

Siarka całkowita

mg/m3

Zawartość rtęci w gazie  

mg/m3

2016  styczeń   103,81 11,242

10,140

0,0 -14,2 0,4 0,0
2016 luty 91,79  11,225 10,125  0,0  -16,4  0,0 

0,0 

2016 marzec   93,61 11,245 10,143 0,0 -17,8 0,0

0,0

2016 kwiecień 96,84 11,269 10,165 0,0 -16,7 0,1

0,0

2016 maj 64,40

11,329

10,221 0,0 -17,6 0,1 0,0
2016 czerwiec 66,10

11,377

10,266 0,0 -16,2

0,1

0,0
2016 lipiec 63,80

11,315

10,208 0,0 -13,3

0,2

0,0
2016 sierpień 67,50

11,252

10,149 0,0 -13,5

0,1

0,0
2016 wrzesień 67,80

11,294

10,188 0,0 -15,4

0,0

0,0
2016 październik 63,80

11,236

10,134 0,0 -16,2

0,1

0,0
2016 listopad 64,20

11,228

10,127 0,0 -14,9

0,3

0,0
2016 grudzień 71,30 11,237 10,135 0,0 -15,3 0,3 0,0

Rok 2015

Rok Miesiąc

Cena Referencyjna

Gazu [zł/MWh]

Ciepło spalania 

kWh/m3

Wartość opałowa

kWh/m3

Zawartość siarkowodorów

kWh/m3

Temperatura pkt. rosy wody

 st/C

Siarka całkowita

mg/m3

Zawartość rtęci w gazie  

mg/m3

2015  styczeń   120,89  11,166 10,069 0,0   -16,9  0,0 0,0 
2015 luty  117,99     11,164 10,067 0,0   -16,2  0,0  0,0 
2015 marzec  118,07  11,185 10,087 0,0    -11,3   0,1  0,0  
2015 kwiecień  118,50    11,209 10,109 0,0   -14,1 0,1  0,0  
2015 maj  121,89  11,245 10,142 0,0   -15,2  0,0  0,0  
2015 czerwiec   115,62 11,245 10,198 0,0   -14,5  0,0 0,0  
2015 lipiec   115,32 11,275 10,198 0,0   -13,1  0,1 0,0  
2015 sierpień  115,01  11,298 10,208 0,0   -13,1  0,2  0,0  
2015 wrzesień   110,05 11,285 10,198 0,0  -14,6  0,2  0,0  
2015 październik  101,69  11,271 10,167 0,0  -15,6  0,1 0,0  
2015 listopad   115,12 11,202  10,103 0,0 -15,2 0,1 0,0
2015 grudzień   103,75 11,188  10,091 0,0 -14 0,1 0,0

Rok 2014

Rok Miesiąc

Ciepło spalania 

kWh/m3

Wartość opałowa

kWh/m3

Zawartość siarkowodorów

kWh/m3

Temperatura pkt. rosy wody

 st/C

Siarka całkowita

mg/m3

Zawartość rtęci w gazie  

mg/m3

2014  styczeń   11,176 10,078  0,0   -14,5  0,0 0,0 
 2014  luty    11,180 10,082 0,0   -13,0  0,1  0,0 
 2014  marzec   11,193 10,095  0,0  -12,0   0,1  0,0  
 2014  kwiecień    11,216 10,139  0,0   -15,5 0,1  0,0  
 2014  maj  11,197  10,098  0,0   -17,4  0,0  0,0  
2014  czerwiec  11,209  10,109  0,0   -13,1  0,2 0,0  
2014  lipiec  11,158 10,062  0,0   -10,5  0,1 0,0  
2014  sierpień   11,201 10,103  0,0   -12,1  0,2  0,0  
2014  wrzesień  11,240  10,138  0,0  -13,6  0,2  0,0  
2014  październik  11,194  10,095 0,0  -15,2  0,1 0,0  
2014  listopad  11,140  10,045  0,0   -15,0  0,0  0,0  
2014  grudzień  11,175 10,078  0,0  -16,2  0,0  0,0  

Rok 2013

Rok Miesiąc

Ciepło spalania 

kWh/m3

Wartość opałowa

kWh/m3

Zawartość siarkowodorów

kWh/m3

Temperatura

pkt. rosy wody  stC

Siarka całkowita

mg/m3

Zawartość rtęci w gazie  

mg/m3

2013   pażdziernik  11,155 10,056  0,0  -17,7   0,0  0,0 
 2013  listopad   11,163  10.066  0,0   -17,4 0,0   0,0 
 2013  grudzień  11,157  10,06  0,0  -13,9  0,1   0,0