PL
POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

Jak zostać odbiorcą gazu

Jak zostać odbiorcą gazu

 

JAK ZOSTAĆ ODBIORCĄ GAZU?

INFORMACJE

 

Żeby zostać odbiorcą gazu ziemnego trzeba wykonać kilka prostych czynności. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień niezbędnych do  realizacji inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej może trwać od 3 do 6 miesięcy. Aby proces ten przebiegł sprawnie prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższym opisem.

Pierwsza czynność to pobranie i wypełnienie formularza Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dostępnego w naszym Biurze Obsługi Klienta  oraz na stronie internetowej www.simepolska.pl w dwóch wersjach: dla Klientów deklarujących odbiór gazu w ilości nie większej niż 110 kWh/h (10 m³/h) zobacz więcej >>> oraz dla Klientów deklarujących odbiór gazu w ilościach powyżej 110 kWh/h (10 m³/h)  zobacz więcej >>>

Do wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy dołączyć:

  • mapę geodezyjną do celów opiniodawczych, 
  • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z obiektu, do którego gaz będzie dostarczany, lub nieruchomości, na której obiekt się znajduje (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu, dzierżawa, najem).

Tak przygotowane dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta (BOK) lub przesłać listownie na adres BOK. Prosimy pamiętać, że warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia Wniosku jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Szczegółowo ten i wszystkie kolejne kroki opisane są w zakładce przyłącz się nas.

Informacjami i pomocą służą również pracownicy Biura Obsługi Klienta oraz Biura Technicznego SIME Polska. Ponadto niektórzy instalatorzy mają w swojej ofercie nie tylko budowę instalacji i montaż kotła, ale i  załatwianie formalności „pod klucz”.