PL
Gas emergency

602 343 343

792 008 866

Sime Trading

W Polsce trwa obecnie proces liberalizacji rynku sprzedaży gazu ziemnego w myśl zasad wolnego handlu oraz regulacji, zgodnych z prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dystrybutora w celu zakupu gazu u dowolnego sprzedawcy.

Dostosowując się do zmian zachodzących na rynku oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów SIME Polska utworzyła spółkę „córkę” o nazwie SIME Polska Trading Sp. z o.o. oferującą  możliwość kupowania „błękitnego paliwa” po konkurencyjnych cenach odbiorcom przyłączonym do sieci gazowej na terenie całej Polski. Na prowadzoną przez siebie działalność handlową SIME Polska Trading Sp. z o.o. posiada koncesję z dnia 12 sierpnia 2015 r. udzieloną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zatwierdzoną przez prezesa URE dnia 17 września 2015 r. taryfę, określającą maksymalne wysokości stawek za paliwo gazowe (gaz ziemny) oraz stawki opłat abonamentowych

 

Gaz ziemny oferowany przez SIME Polska Trading jest tym samym produktem, jaki znajduje się w sieciach gazowych OGP Gaz System oraz spółek dystrybucyjnych w tym Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., co oznacza, że zawartość metanu wynosi ok. 98%, a nominalne ciepło spalania ok. 39,5 MJ/m3. Wynika to z prostego faktu, że określonymi gazociągami można rozprowadzać tylko jeden rodzaj gazu. SIME Polska Trading Sp. z o.o. oferuje korzystną cenę, proste rozliczenia za rzeczywisty pobór gazu na podstawie danych pomiarowych oraz zapewnia kompleksową obsługę procesu zmiany sprzedawcy. Istotnym czynnikiem umożliwiającym sprzedawcy prowadzenie działalności jest posiadanie podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (tzw. umów ramowych). Umowy ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), a sprzedawcą, warunkują możliwość dostarczania przez sprzedawcę paliwa gazowego na terenie obszaru działalności danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. SPT podpisała taką umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i od połowy listopada 2015 r. prowadzi sprzedaż gazu ziemnego korzystając z sieci tego dystrybutora.

SIME Polska Trading Sp. z o.o. prowadząc działalność, jako sprzedawca gazu może zaproponować konkurencyjną ofertę dostosowaną do Państwa oczekiwań i potrzeb. Zapraszamy do współpracy i kontaktu: info@simepolska.pl

A już niedługo zaprosimy na nową, własną stronę SIME Polska Trading.