Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201707/3 – anulowany