Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211707-P – anulowany