Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211712 – anulowany