Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211714 – anulowany