Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 913008 – anulowany