Zakończenie konsultacji projektu IRiESD

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 września 2020 r. zakończyły się konsultacje projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).
Nowa IRiESD zgodnie z Uchwałą Zarządu SIME Polska zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 01 października 2020 r.
Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dostępna jest w zakładce
2020-10-07T19:47:01+02:00