IRiESD i procedura zmiany sprzedawcy

IRiESD i procedura zmiany sprzedawcy 2019-04-01T17:20:42+02:00

INFORMACJE IRiESD

IRiESD I PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 marca 2019 r. zakończyły się konsultacje projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).
Zgodnie z Uchwałą Zarządu SIME Polska z dnia 01 kwietnia 2019 r. do stosowania zostaje wprowadzona nowa IRiESD.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Każda spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego zobowiązana jest uzyskać status Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) oraz posiadać i zamieścić na swojej stronie internetowej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Poniżej zamieszczamy Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA: