Mamy przyjemność poinformować mieszkańców gmin: Rawa Mazowiecka, Głuchów, Jeżów, że inwestycja  budowy gazociągu prowadzona przez spółkę dystrybucyjną SIME Polska Sp. z o.o. została zakończona, pozostały do wykonania stacje: pomiarowa i redukcyjna.

Spółka przewiduje, że techniczna gotowość do uruchomienia dostaw gazu na odcinku Konopnica – Rawa Mazowiecka – Jeżów zostanie osiągnięta w połowie września 2018 roku i począwszy od tego miesiąca pierwsi odbiorcy w Rawie Mazowieckiej i gminie Rawa Mazowiecka zostaną przyłączeni do sieci gazowej.       Jednocześnie informujemy, że ze stacji gazowej wysokiego ciśnienia w Konopnicy k. Rawy Mazowieckiej będzie również zasilany gazociąg Konopnica – Regnów – Biała Rawska. Prace projektowe tego gazociągu są na ukończeniu i SIME Polska w najbliższym czasie przystąpi do budowy również tego gazociągu. Ponadto do końca II kw. 2018 roku planowane jest zakończenie budowy gazociągu Jeżów – Łyszkowice.

Zachęcamy mieszkańców do przyłączenia się do błękitnego paliwa.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
p. Jacek Miluśki tel. +48 668-338-607   j.miluski@simepolska.pl
p. Marcin Grzywacz tel. +48 537-573-702  m.grzywacz@simepolska.pl

POWRÓT