POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

Co należy zrobić byś mógł cieszyć się gazem w swoim domu?

pasek

Pobierz tutaj lub odbierz osobiście w Biurze Obsługi Klienta, a następnie wypełnij, formularz Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. 

PLOMYK
 Do wniosku powinieneś dołączyć: mapę geodezyjną do celów opiniodawczych, oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z obiektu, do którego gaz będzie dostarczany, lub nieruchomości,na której obiekt się znajduje (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu, dzierżawa, najem).

 PLOMYK

Złóż dokumenty osobiście w Biurze Obsługi Klienta (BOK) lub prześlij listownie na adres BOK. 

pasek

 

Informacjami i pomocą służą również pracownicy Biura Obsługi Klienta oraz Biura Technicznego SIME Polska. Ponadto niektórzy instalatorzy mają w swojej ofercie nie tylko budowę instalacji i montaż kotła, ale i  załatwianie formalności „pod klucz”.

 

Szczegółowo wszystkie kroki opisane są w zakładce Przyłączenie krok po kroku.

 

Pamiętaj, że uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień niezbędnych do  realizacji inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej może trwać od 3 do 6 miesięcy. Dlatego pomyśl o złożeniu wniosku odpowiednio wcześnie.