POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

JAKICH KOSZTÓW SIĘ SPODZIEWAĆ? OD CZEGO ZALEŻY CENA GAZU

TARYFY W DZIAŁALNOŚCI GAZOWEJ

Przedsiębiorstwa energetyczne, a do takich zaliczają się spółki obrotu i dystrybucji gazu ziemnego (w tym SIME Polska), samodzielnie opracowują taryfę.

Podstawą do ustalenia obowiązującej taryfy jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i w celu wykonania jej postanowień.

 Zgodnie z tymi przepisami od 1 października  2017 r. SIME Polska w relacjach z Klientami nie będącymi konsumentami (czyli gospodarstwami domowymi) stosuje dwie taryfy. Jedną w zakresie stawek za usługę dystrybucji (Taryfa nr 7 dla gazu zimnego wysokometanowego), drugą w zakresie stawek za gaz ziemny i opłaty abonamentowej (Taryfa nr 1 sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego). Ta druga Taryfa zawiera maksymalne stawki za gaz ziemny stosowane w okresie jej obowiązywania przez SIME Polska

Poniżej pełne teksty obydwu taryf.