POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W POBORZE GAZU ZIEMNEGO

Zgodnie z Decyzją z dnia 26 listopada 2018 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, październik 2018 r.”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Poniżej umieszczony został do pobrania „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, październik 2018 r.”