POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

chronimy srodowisko_misja

Misją SIME Polska jest dostarczanie klientom gazu ziemnego o wysokich parametrach, jakości, stabilnym składzie i w sposób bezpieczny dla środowiska, a także uświadamianie jak ważny jest wybór czystego źródła energii.

Dzięki zastosowaniu do budowy gazociągów innowacyjnych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych materiałów  inwestycje SIME nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko.  Podstawą działalności są obowiązujące normy i przepisy prawa unijnego i krajowego, w tym ustawy prawa ochrony środowiska.

 

Warto by i Państwa Firma przyczyniła się do tych pozytywnych zmian jednocześnie wzmacniając swój wizerunek jako przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego.

 

Stosując urządzenia gazowe użytkownik spełnia najbardziej restrykcyjne normy ekologiczne. Jest to o tyle ważne, że w najbliższych latach spodziewać się można coraz intensywniejszej walki ze smogiem i zapyleniem, a oczywistym „sojusznikiem” w takiej walce jest gaz ziemny.

 Dodatkową zaletą z punktu widzenia ochrony środowiska jest fakt, że gaz ziemny jest zawsze do dyspozycji odbiorcy, nie trzeba go magazynować ani składować. Urządzenia zasilane gazem ziemnym są praktyczne, wygodne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.