POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

KROK PO KROKU DO EKOLOGICZNEGO I EKONOMICZNEGO ŹRÓDŁA ENERGII!

Poniżej znajdą Państwo dokładny opis kroków, które należy podjąć. Na każdym etapie przyłączenia do gazociągu jesteśmy do Państwa dyspozycji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, mogą skontaktować się Państwo z naszym Przedstawicielem do spraw obsługi Klientów biznesowych.

Pierwsze co należy zrobić to sprawdzić czy posesja, do której chcą Państwo poprowadzić gazociąg, znajduje się w zasięgu sieci gazowej SIME Polska. W zakładce Aktualny zasięg znajduje się spis miejscowości i ulic, przy których znajduje się już funkcjonująca sieć gazowa SIME Polska oraz tych obszarów gdzie niedługo zakończymy prace budowlane związane z budową nowych odcinków gazociągu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta lub Przedstawicielem do obsługi Klientów Biznesowych.

Dla ułatwienia podajemy listę sprawdzonych firm instalacyjnych, które wykonują projekty instalacji gazowej oraz instalacje i mogą również zająć się formalnościami w SIME Polska i Urzędach.

Prosimy o wypełnienie i złożenie Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej wraz z załącznikami:

  • Mapa poglądowa terenu w skali z zaznaczonym obiektem odbioru paliwa gazowego;
  • kopie aktu notarialnego lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu.

Wniosek do pobrania poniżej. Tak przygotowane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przekazać korespondencyjnie na adres siedziby SIME Polska w Sochaczewie.

Krok 2 OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

Warunki przyłączenia do sieci gazowej określają m.in. przewidywaną długość przyłącza oraz zakres prac do wykonania w związku z planowanym przyłączeniem. Zachowują ważność przez okres jednego roku od dnia wydania. W tym terminie Klient powienien zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej oraz wybudować wewnętrzną instalację gazową zgodnie z prawem budowlanym.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej mogą Państwo odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub otrzymać pocztą na adres do korespondencji wskazany we Wniosku.

Krok 3 ZAWARCIE UMOWY

Po wydaniu Warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz otrzymaniu informacji o gotowości Klienta do zawarcia umowy SIME Polska przygotowuje Umowę o przyłączenie do sieci gazowej. Umowa nakłada na Klienta m.in. następujące obowiązki:

– uiszczenie opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości obliczonej na podstawie obowiązującej w chwili podpisania umowy Taryfy SIME Polska, 
– wykonanie projektu technicznego i wybudowanie wewnętrznej instalacji gazowej we własnym zakresie w sposób zapewniający bezpieczny odbiór gazu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Krok 4 ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ NA DOSTARCZENIE GAZU ORAZ ODBIÓR GAZU

Po zakończeniu prac budowlanych należy dostarczyć Zgłoszenie gotowości wewnętrznej instalacji gazowej do napełnienia gazem ziemnym. W dokumencie tym Klient, kierownik budowy instalacji gazowej oraz kominiarz – każdy w zakresie swojej właściwości – oświadczają, iż instalacja została wykonana w sposób zapewniający bezpieczne korzystanie z gazu ziemnego.

Następnie SIME Polska przygotuje Kompleksową umowę dostarczania gazu ziemnego na podstawie której będą mogli Państwo rozpocząć odbiór gazu. Dopiero od tego momentu SIME Polska rozpoczyna naliczanie cen i opłat za pobrany przez Klienta gaz.

Krok 5 BUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ

Po zawarciu Umowy o przyłączenie do sieci gazowej, Klient wykonuje projekt budowlany i budowę wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z pozwoleniem na budowę. Projektowanie i budowa wewnętrznej instalacji gazowej trwa jednocześnie z projektowaniem i budową przyłącza gazowego.