POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

CO NALEŻY ZROBIĆ BY ZACZĄĆ KORZYSTAĆ Z TEGO EKONOMICZNEGO PALIWA?

pasek

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Do pobrania tutaj lub odebrania osobiście w Biurze Obsługi Klienta.PLOMYK

By wszystko przebiegło sprawnie, do wniosku proszę dołączyć: mapę geodezyjną do celów opiniodawczych, oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z obiektu, do którego gaz będzie dostarczany, lub nieruchomości,na której obiekt się znajduje (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu, dzierżawa, najem).PLOMYKDokumenty mogą Państwo złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta (BOK) lub przesłać listownie na adres BOK. 

pasek

 

Szczegółowo wszystkie kroki opisane są w zakładce Przyłączenie krok po kroku.

 

Warto mieć na uwadze, że uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dotyczących  realizacji inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej może trwać od 3 do 6 miesięcy. 

 

W celu przedstawienia Państwu indywidualnie przygotowanej oferty, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta lub z naszym Przedstawicielem do spraw obsługi Klientów Biznesowych.