POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SPRZEDAŻY PALIWA GAZOWEGO

ZWOLNIENIE Z AKCYZY SPRZEDAŻY GAZU – GOSPODARSTWO DOMOWE

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa”) sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą. Ustawa ta przewiduje jednak szereg zwolnień przedmiotowo-podmiotowych, wśród nich, zwolnienie dla sprzedaży gazu na rzecz gospodarstw domowych.

Dla potrzeb zwolnienia nabycia gazu za gospodarstwo należy uznać nieruchomość, w której:

  • w której nie jest prowadzona działalność gospodarcza, bez względu na ilość użytego gazu.
  • w części prowadzona jest działalność gospodarcza, w której użycie gazu nie przekracza ilości przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym,

W myśl tej regulacji, warunkiem zwolnienia dla gospodarstw domowych jest sprzedaż/zakup wyrobów gazowych w ilościach nieprzekraczających 10m3/h gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 metrów sześciennych rocznie,

Co do zasady, większość sprzedaży gazu dokonywanej na rzecz gospodarstw domowych korzysta ze zwolnienia w podatku akcyzom, przy czym nienaliczanie akcyzy przez SIME Polska uzależnione jest od złożenia złożonego w siedzibie SIME Polska odpowiedniego oświadczenia.

Poniższa tabela ilustruje zasady stosowania zwolnienia oraz konieczność spełnienia warunków formalnych w odniesieniu do sprzedaży wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 (gaz ziemny w stanie gazowym) na rzecz gospodarstwa domowego:

 

nieruchomość w całości wykorzystywana na cele gospodarstwa domowego

nieruchomość w części wykorzystywana na cele gospodarstwa domowego i w części na cele prowadzenia działalności gospodarczej

sprzedaż wyrobów

do 8000 metrów sześciennych rocznie

powyżej 8000 metrów sześciennych rocznie

do 8000 metrów sześciennych rocznie

powyżej 8000 metrów sześciennych rocznie

cel nabycia

opałowy

opałowy

opałowy

opałowy

zwolnienie

TAK

TAK

TAK

częściowe/zastosowanie proporcji

 

Szczegółowe warunki zwolnienia sprzedaży paliwa gazowego z podatku akcyzowego określone są w art. art. 31b ust. 2 pkt 1 i ust. 5 oraz ust. 6 pkt 3 Ustawy. Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.