Czytaj dalej

Piekarnie i cukiernie będą płacić mniej za gaz!

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. piekarnie i cukiernie, które wykorzystują piece ogrzewane gazem ziemnym do prowadzenia działalności, będą mogły skorzystać z ceny maksymalnej paliw gazowych w wysokości 200,17 zł/MWh. Wprowadzenie tej pomocy de minimis pozwoli tym firmom na obniżenie kosztów produkcji.

Aby skorzystać z tej pomocy, przedsiębiorcy muszą spełnić określone wymagania. Na dzień 31 grudnia 2022 r. muszą prowadzić działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 10.71.Z lub w formie spółdzielni lub też ich przychód z działalności w co najmniej 50% pochodził ze sprzedaży wyprodukowanego przez nich pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek.

Ponadto, aby skorzystać z ceny maksymalnej, muszą dysponować limitem pomocy de minimis i złożyć wniosek wraz z załącznikami i kopią faktury za paliwo gazowe, dla którego ma być stosowana cena maksymalna. Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i spełnić dodatkowe wymagania, takie jak uregulowanie zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Napisz do nas