Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201703 w trybie przetargu