Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201704 w trybie przetargu