Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201706 w trybie przetargu