Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201707/1 w trybie przetargu