Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201707/2 w trybie przetargu