Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211703-211712/1-2 w trybie przetargu