Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211704 w trybie przetargu