Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211706-P w trybie przetargu