Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211708-P w trybie przetargu