Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211710-P w trybie przetargu