Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211714-1 w trybie przetargu