Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 913008-1 w trybie przetargu