Link do dokumentacji projektowej:

https://drive.google.com/open?id=1ep2OJAMWFWzZgiEy4_rXEsH7_cBQREF6