INFORMACJE IRiESD

IRiESD 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Każda spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego zobowiązana jest uzyskać status Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) oraz posiadać i zamieścić na swojej stronie internetowej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Poniżej zamieszczamy Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Integralną część Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. stanowi Umowa o świadczenie usługi dystrybucji.

DOKUMENTY DO POBRANIA: