INFORMACJA O AKCYZIE

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SPRZEDAŻY PALIWA GAZOWEGO

ZWOLNIENIE Z AKCYZY SPRZEDAŻY GAZU – GOSPODARSTWO DOMOWE

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa”) sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą. Ustawa ta przewiduje jednak szereg zwolnień przedmiotowo-podmiotowych, wśród nich, zwolnienie dla sprzedaży gazu na rzecz gospodarstw domowych.

Dla potrzeb zwolnienia nabycia gazu za gospodarstwo należy uznać nieruchomość, w której:

  • w której nie jest prowadzona działalność gospodarcza, bez względu na ilość użytego gazu.
  • w części prowadzona jest działalność gospodarcza, w której użycie gazu nie przekracza ilości przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym,

W myśl tej regulacji, warunkiem zwolnienia dla gospodarstw domowych jest sprzedaż/zakup wyrobów gazowych w ilościach nieprzekraczających 10m3/h gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 metrów sześciennych rocznie,

Co do zasady, większość sprzedaży gazu dokonywanej na rzecz gospodarstw domowych korzysta ze zwolnienia w podatku akcyzom, przy czym nienaliczanie akcyzy przez SIME Polska uzależnione jest od złożenia złożonego w siedzibie SIME Polska odpowiedniego oświadczenia.

Poniższa tabela ilustruje zasady stosowania zwolnienia oraz konieczność spełnienia warunków formalnych w odniesieniu do sprzedaży wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 (gaz ziemny w stanie gazowym) na rzecz gospodarstwa domowego:

nieruchomość w całości wykorzystywana na cele gospodarstwa domowegonieruchomość w części wykorzystywana na cele gospodarstwa domowego i w części na cele prowadzenia działalności gospodarczej
sprzedaż wyrobówdo 8000 metrów sześciennych roczniepowyżej 8000 metrów sześciennych roczniedo 8000 metrów sześciennych roczniepowyżej 8000 metrów sześciennych rocznie
cel nabyciaopałowyopałowyopałowyopałowy
zwolnienieTAKTAKTAKczęściowe/zastosowanie proporcji

Szczegółowe warunki zwolnienia sprzedaży paliwa gazowego z podatku akcyzowego określone są w art. art. 31b ust. 2 pkt 1 i ust. 5 oraz ust. 6 pkt 3 Ustawy. Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.