TARYFA

ILE BĘDZIE MNIE TO KOSZTOWAĆ? OD CZEGO ZALEŻY CENA GAZU?

Przedsiębiorstwa energetyczne, a do takich zaliczają się spółki obrotu i dystrybucji gazu ziemnego (w tym SIME Polska), samodzielnie opracowują taryfę.

Podstawą do ustalenia obowiązującej taryfy jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i w celu wykonania jej postanowień.

 Zgodnie z tymi przepisami SIME Polska w relacjach z Klientami będącymi konsumentami (czyli gospodarstwami domowymi) Taryfę zatwierdzaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Poniżej tekst aktualnej taryfy.

DOKUMENTY DO POBRANIA: