Plan ograniczeń

Plan ograniczeń 2018-08-02T12:11:19+02:00

PLAN OGRANICZEŃ

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W POBORZE GAZU ZIEMNEGO

Zgodnie z Decyzją nr DRG.DRG.-3.482.18.2017.TPa z dnia 23 stycznia 2018 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego;  Sochaczew, styczeń 2018 r.”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Poniżej umieszczony został do pobrania „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego;  Sochaczew, styczeń 2018 r.”