PLAN OGRANICZEŃ

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W POBORZE GAZU ZIEMNEGO

Zgodnie z Decyzją z dnia 02 lutego 2024 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2023; Sochaczew, listopad 2023 r.”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Poniżej umieszczony został do pobrania „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2023; Sochaczew, listopad 2023 r.”