CHRONIMY ŚRODOWISKO

GAZ ZIEMNY ŹRÓDŁEM CZYSTEJ ENERGII

Naszą misją jest dostarczanie Klientom gazu ziemnego o wysokich parametrach, jakości, stabilnym składzie i w sposób bezpieczny dla środowiska, a także uświadamianie jak ważny jest wybór czystego źródła energii.

Dzięki zastosowaniu do budowy gazociągów innowacyjnych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych materiałów, nasze inwestycje nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko.

Gaz ziemny to naturalne, najbardziej ekologiczne paliwo, składające się głównie z węglowodoru prostego – metanu (CH44), który spala się bez powstawania pyłów, dymu i sadzy, które wytrącają się przy korzystaniu z innych nośników energii, takich jak: węgiel, koks czy olej opałowy. Do atmosfery dostaje się także znacznie mniej tlenków azotu, tlenku i dwutlenku węgla co znacząco wpływa na ograniczenie tzw. efektu cieplarnianego.

Te  zanieczyszczenia widać na elewacjach domów, a znaczna ich część trafia do naszych płuc.

Dodatkową zaletą z punktu widzenia ochrony środowiska jest fakt, że gazu ziemnego nie trzeba magazynować ani składować. Urządzenia zasilane gazem ziemnym są praktyczne, wygodne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.