ZBIÓR PRAW KONSUMENTA

JAKO KONSUMENT MASZ WIELE PRAW

Poniżej znajdziesz nasz poradnik konsumenta „Zbiór praw konsumenta gazu zimnego”, który zawiera zarówno praktyczne dla gospodarstw domowych informacje, dotyczące praw odbiorców gazu ziemnego, jak i funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy paliw gazowych.

Został opracowany przez Urząd Regulacji Energetyki we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej w ramach akcji informacyjnej, która ma na celu podniesienie poziomu wiedzy konsumentów na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz przysługujących odbiorcom praw.

DOKUMENTY DO POBRANIA: