Efektywność energetyczna

Mówiąc o efektywności energetycznej możemy mieć na myśli zarówno oszczędność wynikającą z użytkowania urządzeń RTV/AGD, oświetlenia, jak również w szerszym zakresie odnosząc się do budownictwa, czy też instalacji przemysłowych.

Na początek warto przyswoić sobie czym tak naprawdę jest modne określenie o nazwie “efektywność energetyczna”. Według ustawy o efektywności energetycznej jest to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Celem efektywności energetycznej jest mniejsze zużycie energii przy tym samym efekcie użytkowym.

Ponadto, jak czytamy w Ustawie o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. nr 94 poz.551 z późn. zm.) poprawie efektywności energetycznej służą w m.in. następujące rodzaje przedsięwzięć:

  •  izolacja instalacji przemysłowych,
  • przebudowa lub remont budynków,
  • odzysk energii w procesach przemysłowych,
  • ograniczenie przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach,
  • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych

lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Średnie zużycie paliwa gazowego oraz energii elektrycznej dla Odbiorców zakwalifikowanych do poszczególnych grup taryfowych

Średnie zużycie paliwa gazowego punktu poboru gazu – 2019RoczneMiesięczneDzienne
Grupa taryfowa[m3][kWh][m3][kWh][m3][kWh]
SG-1(faktura tradycyjna i elektroniczna razem)2 137,2023 959,92178,101 996,665,8665,64
SG-1f (faktura elektroniczna)2 202,2424 688,44183,522 057,376,0367,64
SG-1 (faktura tradycyjna)2 046,9622 946,52170,581 912,215,6162,87