PRZELICZNIK

SKĄD TA CENA? JAK WYLICZA SIĘ ILOŚĆ POBRANEJ ENERGII?

Polska podobnie jak inne kraje w Europie, stosuje rozliczenia zużytego gazu ziemnego na podstawie ilości dostarczonej energii. Taki sposób rozliczania zużycia paliwa gazowego – w kWh, umożliwia Klientom porównywanie cen różnych nośników energii (np. gazu z energią elektryczną).

Na Twojej fakturze, dla celów informacyjnych, podane jest zużycie gazu w m3 natomiast podstawą rozliczenia, zgodnie z obowiązująca taryfą, są jednostki miary podane w kWh. Poniżej prezentujemy sposób, w jaki wylicza się ilość kWh.

przy czym:

  • ilość pobranego gazu w m3 – wynika z odczytów licznika (gazomierza),
  • ciepło spalania gazu dostarczonego w danym okresie – rzeczywiste ciepło spalania gazu podawane przez Operatora Systemu Przesyłowego Gaz – System S.A. dla obszaru geograficznego właściwego dla danego punktu poboru gazu w oparciu o pomiary dokonywane przez precyzyjne urządzenia pomiarowe (np. chromatografy gazowe) i wyliczane zgodnie z algorytmem zawartym w normie PN-EN ISO 6976:2008. Informacje o cieple spalania w danym okresie (tzw. współczynnik korygujący) podajemy każdorazowo na fakturze rozliczeniowej.

Standardowe ciepło spalania jednego m3 gazu ziemnego = 10,972 kWh, ale w różnych okresach może różnić się w niewielkim stopniu od tej liczby.

Dzięki takiemu sposobowi obliczania zużycia gazu ziemnego płacisz tylko za rzeczywiście pobraną energię.