Jak zostać odbiorcą gazu ?

Jak zostać odbiorcą gazu ? 2019-04-01T17:12:58+02:00

JAK ZOSTAĆ ODBIORCĄ GAZU?

CO NALEŻY ZROBIĆ BYŚ MÓGŁ CIESZYĆ SIĘ GAZEM W SWOIM DOMU?

Pobierz tutaj lub odbierz osobiście w Biurze Obsługi Klienta, a następnie wypełnij, formularz Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.


Do wniosku powinieneś dołączyć: mapę geodezyjną do celów opiniodawczych obiektu,  do którego gaz będzie dostarczany, lub nieruchomości,na której obiekt się znajduje.

 

Złóż dokumenty osobiście w Biurze Obsługi Klienta (BOK) lub prześlij listownie na adres BOK.
Dokumenty możesz złożyć również w jednym z naszych biur regionalnych w Głownie, Łochowie lub Aleksandrowie Kujawskim.

Informacjami i pomocą służą również pracownicy Biura Obsługi Klienta oraz Biura Technicznego SIME Polska. Ponadto niektórzy instalatorzy mają w swojej ofercie nie tylko budowę instalacji i montaż kotła, ale i  załatwianie formalności „pod klucz”.

Szczegółowo wszystkie kroki opisane są w zakładce Przyłączenie krok po kroku.

Pamiętaj, że uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień niezbędnych do  realizacji inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej może trwać od 3 do 6 miesięcy. Dlatego pomyśl o złożeniu wniosku odpowiednio wcześnie.