JAK ZOSTAĆ ODBIORCĄ GAZU?

CO NALEŻY ZROBIĆ BYŚ MÓGŁ CIESZYĆ SIĘ GAZEM W SWOIM DOMU?

Pobierz tutaj lub odbierz osobiście w Biurze Obsługi Klienta, a następnie wypełnij, formularz Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.


Do wniosku o wydanie warunków technicznych załącz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego (warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek).

 

Złóż dokumenty osobiście w Biurze Obsługi Klienta (BOK) lub prześlij listownie na adres BOK.
Dokumenty możesz złożyć również w jednym z naszych biur regionalnych w Głownie, Łochowie lub Aleksandrowie Kujawskim.

Informacjami i pomocą służą również pracownicy Biura Obsługi Klienta oraz Biura Technicznego SIME Polska. Ponadto niektórzy instalatorzy mają w swojej ofercie nie tylko budowę instalacji i montaż kotła, ale i  załatwianie formalności „pod klucz”.

Szczegółowo wszystkie kroki opisane są w zakładce Przyłączenie krok po kroku.

Pamiętaj, że uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień niezbędnych do  realizacji inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej może trwać od 3 do 6 miesięcy. Dlatego pomyśl o złożeniu wniosku odpowiednio wcześnie.