TARYFA

JAKICH KOSZTÓW SIĘ SPODZIEWAĆ? OD CZEGO ZALEŻY CENA GAZU?

Przedsiębiorstwa energetyczne, a do takich zaliczają się spółki obrotu i dystrybucji gazu ziemnego (w tym SIME Polska), mają obowiązek opracowania taryfy sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie dotyczącym cen i stawek opłat za paliwo gazowe oraz taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie dotyczącym cen i stawek opłat za usługę dystrybucji.

Podstawą do ustalenia obowiązującej taryfy jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i w celu wykonania jej postanowień.

 Zgodnie z tymi przepisami SIME Polska w relacjach z Klientami nie będącymi konsumentami stosuje Taryfę sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie dotyczącym cen i stawek opłat za paliwo gazowe oraz taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie dotyczącym cen i stawek opłat za usługę dystrybucji. Poniżej teksty aktualnych taryf.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

TARYFA NR 9 – ZMIANA NR 1

Zmiana nr 1 taryfy nr 9 reguluje m.in. prowadzenie rozliczeń za usługi dystrybucji na zasadach przerywanych

Obowiązuje od 3 lutego 2021 roku

POBIERZ
POBIERZ