PLAN OGRANICZEŃ

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W POBORZE GAZU ZIEMNEGO

Zgodnie z Decyzją z dnia 01 lutego 2023 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, listopad 2022 r.”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Poniżej umieszczony został do pobrania „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, listopad 2022 r.”

Zgodnie z Decyzją z dnia 09 lutego 2022 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, listopad 2021 r.”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Poniżej umieszczony został do pobrania „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, listopad 2021 r.”

Zgodnie z Decyzją z dnia 14 grudnia 2020 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, listopad 2020 r.”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Poniżej umieszczony został do pobrania „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, listopad 2020 r.”

Zgodnie z Decyzją z dnia 06 grudnia 2019 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, listopad 2019 r.”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Poniżej umieszczony został do pobrania „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, listopad 2019 r.”

Zgodnie z Decyzją nr DRG.DRG.-3.482.18.2017.TPa z dnia 23 stycznia 2018 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego;  Sochaczew, styczeń 2018 r.”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Poniżej umieszczony został do pobrania „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego;  Sochaczew, styczeń 2018 r.”