SIME POLSKA Sp. z o.o. informuje, że rachunek główny o numerze 80 1090 2590 0000 0001 2144 8765 został zgłoszony i zarejestrowany w dostępnym na stronach Ministerstwa Finansów elektronicznym „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” – tzw. „Biała lista”.

Spółka informuje, że na fakturze może zostać wskazany rachunek bankowy, który nie widnieje w Wykazie. W ramach podstawowych rachunków rozliczeniowych, które podlegają zgłoszeniu, Spółka stosuje w rozliczeniach z kontrahentami tzw. rachunki wirtualne (rachunki typu collect) przypisane tylko i wyłącznie do jednego kontrahenta Spółki. Rachunki te nie podlegają obowiązkowi zgłaszania, tym samym nie są uwidaczniane w Wykazie. Wpłaty na rachunki wirtualne są traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy ujawniony w wykazie podatników VAT.

Jeżeli na fakturze zostanie wskazany rachunek wirtualny, to po weryfikacji na stronie Ministerstwa Finansów zostanie wyświetlony komunikat: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie”. Oznacza to, że rachunek ten jest uznawany za zarejestrowany w Wykazie, a dokonanie płatności na ten rachunek jest zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i nie wymaga raportowania w tym zakresie do organów podatkowych.

 Z uwagi na powyższe, płatności dokonywane na rachunki indywidualne wskazane na wystawianych dla Państwa fakturach należy uznać za bezpieczne dla potrzeb podatkowych. Płacąc na rachunki indywidualne zachowują Państwo prawo do dokonywania rozliczenia wydatków na rzecz kosztów na gruncie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Powyższa informacja stanowi wyjaśnienie dotyczące ujęcia na tzw. „Białej liście” rachunków bankowych wykorzystywanych przez SIME Polska i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym.